Frivilligcenter Svendborg

Tag temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet


Dato og tid

Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 09:00 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 09:00

Sted

Frivillighuset
Havnegade 3
5700 Svendborg

Arrangør

Frivilligcenter Svendborg
+45 62201130
info@kontaktmellemmennesker.dk

Tag temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet


Er foreningens bestyrelse gået en anelse kold? Er bestyrelsesarbejdet blevet alt for rutinepræget? Får I ikke løst de vigtige opgaver? Lægger I for meget energi i de forkerte? Har I brug for et grundigt spark og inspiration til at udvikle bestyrelsesarbejdet og jeres interne samarbejde? Dette lokale kursus for bestyrelsesmedlemmer i mindre og mellemstore foreninger sætter fokus på bestyrelsens kompetencer, opgaver og interne samarbejde. Kurset giver også redskaber til at afklare og fordele bestyrelsesmedlemmernes roller, opgaver og ansvar.
 

Opgaverne i en bestyrelse er mangfoldige. Som medlem af bestyrelsen er man fx med til at sikre at foreningen udvikler sig i overensstemmelse med spillereglerne – vedtægterne - og strategien. Bestyrelsen har også ansvar for foreningens drift og udvikling, finansiering af aktiviteter, udvikling af nye tilbud og ikke mindst rekruttering nye medlemmer. Udover at kunne manøvrere i de mange opgaver, er det super vigtigt, at bestyrelsen formår at holde gejsten oppe, og at samarbejdet ikke går i stå.

Dette lokale kursus sætter fokus på bestyrelsen, bestyrelsesarbejdet og udviklingen af det interne samarbejde. Deltagerne får mulighed for at reflektere over deres egen bestyrelsespraksis: Hvad er et godt bestyrelsesmøde? Hvordan fordeles arbejdsopgaver internt i bestyrelsen, skal de kobles til en bestemt post eller til et bestyrelsesmedlem med bestemte kompetencer?

Igennem fælles debat og diskussioner arbejder deltagerne på kurset med egne roller og handlemuligheder. Kurset præsenterer også et redskab, som kan bruges til en fælles og åben dialog i bestyrelsen om, hvor der er behov for at styrke, ændre eller måske helt droppe bestemte opgaver.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet bestyrelsesmedlemmer i foreninger, frivilligcentre og frivillige organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Det kan både være helt nye bestyrelsesmedlemmer og mere erfarne , som ønsker at få inspiration og redskaber til at udvikle bestyrelsesarbejdet og det interne samarbejde. Som deltager skal man være indstillet på at bidrage med egen viden, erfaringer og eksempler.

Varighed og form

Kurset er et halvdagskursus og byder på oplæg fra underviser, fælles diskussioner, erfaringsudveksling samt øvelser og arbejde i mindre grupper.

Tidspunktet for kurset aftales mellem jer og underviser, når I har fået grønt lys fra CFSA.

Bemærk! Der kan være max 15 deltagere på dette lokale kursus.

Kursusindhold

På dette kursus diskuterer deltagerne ideer, erfaringer og udfordringer ved det interne samarbejde i bestyrelsen. Kurset præsenterer blandt andet redskaber til fordeling og prioritering af arbejdsopgaverne.

Lokale kurser giver mulighed for at tilpasse indhold til netop jeres deltagere.

Emnerne for dette kurse kan fx være:

  • Bestyrelsens opgaver og roller
  • Kompetenceafklaring i bestyrelsen – hvem er bedst til hvad?
  • Forventningsafstemning og det interne samarbejde i bestyrelsen
  • Det motiverende bestyrelsesmøde

Vi anbefaler, at deltagerne efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, som de bliver præsenteret for på dagen. Det er med til at sikre deltagerne et større udbytte af kurset.  

Supplerende viden om bestyrelsesarbejdet i en frivillig organisation

Underviser

Torsten Højmark Blunck Hansen

Konsulent og rådgiver

Torsten underviser, rådgiver og løser konsulentopgaver for foreninger og frivillige organisationer, særligt i forhold til organisations- og strategiudvikling, ledelse- og motivation af frivillige.

Vidensområde

Torsten har omfattende viden og erfaring med motivation, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige. Derudover har han stor viden om bestyrelsesarbejde, projekt-, strategi- og organisationsudvikling både som rådgiver og konsulent på udviklingsopgaver for foreninger i hele landet og som underviser på en lang rækker kurser for frivillige og ansatte i foreninger og landsorganisationer.

Baggrund

Torsten er uddannet cand. scient i organisationspsykologi, Idræt og Sundhed og har tidligere været bestyrelsesmedlem og ungdomsformand i flere foreninger. Som frivillig har Torsten ledet flere succesfulde projekter hos Kræftens Bekæmpelse fx Stafet for Livet og Lyserød Lørdag.

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Frivilligcenter Svendborg
+45 62201130
info@kontaktmellemmennesker.dk